дигитален маркетинг

Днес в 21-ви век технологиите вече са много променени и развити. Паралелно с тях се променя и рекламния бизнес и се забелязва тенденция, че все повече собственици на бизнес и рекламодатели се доверяват на реклама в интернет. Основната причина за това са многото и разнообразни предимства, които ни дава тя в сравнение с обикновените и традиционни реклами.

Безспорно най-голямото предимство на интернет рекламата - това е възможността за таргетиране. Една целенасочена реклама има значително по-голяма ефективност. Това е така, защото бюджетът, определен и заложен за нея, бива изразходван за най-подходящата аудитория, върху която се целим. По този начин се минимизират и загубите от излишното и неефективно "облъчване" с ненужните рекламни послания.

Ние в AdoBiz планираме онлайн маркетинг стратегия, която да удовлетвори вашите цели и желания.

Представянето на точната и подходяща информация е най-добрият начин да привлечем вниманието на потенциалните си клиенти, било то според демографски, географски или поведенчески признаци. Аудиторията може да се подбира по пол и възраст, локация и други благодарение на интернет маркетингът. Прецизните и ясни методи, по които се определя и оценява ефективността на рекламата, са друго голямо предимство спрямо традиционните реклами. Показателите на конверсиите, кликванията и други ясно ни дават възможност да се определи какъв интерес имат потребителите към нас. 

Друго много важно предимство и играещо основна роля в интернет рекламата е интерактивността. Чрез нея потребителят получава възможност за моментна реакция. Такава не може да се получи при традиционните рекламни канали като радио, телевизия, всякакъв вид печатна реклама и други.  В днешния забързан живот хората не обичат да им е сложно и да извършват много действия.

Напротив -  искат всичко тук и на момента. И ето, че отново на помощ ни идва online рекламата, защото се казва - всичко е на една ръка разстояние /един клик върху банера, google, youtube и т.н. Това не е досадното еднопосочно рекламно облъчване, а взаимодействие, което е същността на интерактивността. По този начин не се прекъсва и връзката между директното действие, предприето от потребителя и впечатлението, което е оставено в него от интернет рекламата.

Измеримостта  в Интернет е много ясна и точна, което също е от голямо значение. Разполагаме винаги с данни за това колко пъти е показвана рекламата /нарича се импресии/, какво време са били посетителите в сайта, колко и кои страници са били разглеждани, както и какъв % от показванията са довели до кликване. 

Трябва да се знае, че оптимизирането на рекламните канали в интернет е изключително лесно. Това е така, защото ни се дава възможност да проследим трафика от различните източници. Може много лесно да се види кое е най-ефикасното място за публикация в социална мрежа /различни групи и други страници/, чрез генерирането на различните линкове.

Рекламата в интернет ни помага по-бързо и по-добре да развиваме нашия бизнес. Когато аудиторията, която търсим се включва директно в процеса на  промотирането на даден продукт, на нея ѝ се предоставя възможност да контактува и с дадена компания на лично ниво. Или иначе казано - online рекламата успява да разкрие истории и да сподели емоции по такъв начин, какъвто една традиционна реклама не може да постигне. 

Автор: Анита Найденова

 

AdoBiz предлага също писане на текстове за уеб с чиято помощ може да дадете старт на онлайн присъствието си.

Линк билдинг-ът също е вариант при привличането на клиенти към сайта ви. А ако изпитвате трудности, нашите онлайн маркетинг консултации ще ви помогнат в пътя към успеха .

 

Може да разгледате и дгугите статии на подобна тематика в този блог:

Интернет рекламата – как да стартираме?

Защо онлайн присъствието е важно за вашия бизнес?